Slægten Rechnagel


Våbenskjold.

Denne hjemmeside indeholder Rechnagel slægten samt store dele af slægten Kobbelgaard, Thuesen,  Thiim, Svenningsen og andre.

Der søges på fornavne eller bynavne.
Når et navn er valgt fremkommer en side med data om personen.
Start med dig selv. - Hvis du ønsker at se din fars søskende, klik på din farfar, din fars søskende kommer nu frem som din farfars børn.

Forneden på den fremkomne side er et bagudrettet slægts træ, hvor man kommer tilbage i tiden samt ser data ved at klikke på en person.

Kom i gang ved at klikke på knappen Slægten Rechnagel.

 

 

Slægten Rechnagel

 

   Den første Rechnagel i Danmark var Johan Godtfred Rechnagel (ikke afbilledet) er født 1746 i Sydtyskland (Bayern) eller Türingen     måske Østrig. Han kom til Gram i Sønderjylland omkring 1770, hvor han blev gift omkring 1775.
   Rechnagel familien forgrenede sig efterhånden ud over hele Danmark, og med slægtslinjer som fører til Norge og Amerika.
   Alle med navnet Rechnagel i Danmark kan føres tilbage til Johan Godtfred uanset stavemåde af navnet, idet de forskellige stavemåder er opstået på  baggrund af, hvorledes det var anført i kirkebogen.

 Johan Godtfred Rechnagel var skrædder og boede i et lille hus med lidt landbrug til. Han levede i små og fattige kår. Han havde 8 børn, hvoraf 3 døde som små. Han døde i Gram i 1827 81. år gammel.

I Give sogn forekommer en Fridrich Ernst Rechnagel af nogenlunde samme alder på samme tidspunkt. Han kunne være en broder til Johan Godtfred? Fridrich Ernst fik ingen overlevende drengebørn trods han var gift 4 gange.

Updated 14-05-2018 at 08.00z (3271 persons 1119 families)

 

Evt. ukorrektheder, rettelser og udvidelses forslag kan fremsendes til e.rechnagel@youmail.dk eller Webmaster forneden på slægtssiderne.